Müzayede Tarihi : 9 Kasım 2014 Pazar
Müzayede Saati : 15:30
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
VLADIMIR MELNÝK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 003
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 005
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 008
PÝO SERAFÝNÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 009
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 010
ORHAN ZAFER
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 011
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
MEHMET ARPACIK
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 015
SÜLEYMAN KARAKUL
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 016
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 017
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 019
YURI GLADKIH
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 020
SENDER PETR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 021
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
NICKOLAY LUGOVENKO
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 023
GÜLTEKÝN SERBEST
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 024
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 025
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 026
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 027
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 028
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 029
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 030
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 031
HALUK EROÐLU
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 032
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 033
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 034
SERAP SOYALTIN SARI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 035
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 036
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 037
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 038
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 039
ALÝ KOTAN
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 040
UÐUR KAYNAK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 041
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 042
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 043
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 044
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 045
NÜZHET ÝSLÝMYELÝ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 046
IGOR TUZHIKOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 047
YAKUP CEM
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 048
ZEKÝ ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 049
UÐUR YAYLA
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 050
SEZAÝ KARA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 051
ALÝ HERISCHI
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 052
CRISTO LYASKOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 054
HAYAL ÝRTEGÜN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 055
ÝBRAHÝM SARI
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 056
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 057
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 059
YOSAF- TAL VARODÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 060
AYTEN TAÞPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
HATÝCE SOYSAL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 062
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 063
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
ALEKSANDR BAKEEV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 065
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 066
TUNCAY ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 067
NADÝDE GÜRCÜOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 068
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 069
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 070
PARLIND PRELASHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 071
GÜLAY ARITMAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 072
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 073
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
JEAN JACQUES DUVERGER
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 075
PLAMEN KOSTOV
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 076
FÜSUN ÜRKÜN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 077
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 078
CAFER ÖÐÜT
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 079
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 080
FÝKRÝ CANTÜRK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 081
AYÞE SERÝM
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 082
NURÝ ABAÇ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 083
MUHTEREM OMA
Fiyatı : ( 450 TL ) TL

Lot : 084
TUNCAY ÞEVKETOÐLU
Fiyatı : ( 900 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355642

  Paylaş