Müzayede Tarihi : 24 Kasım 2013 Pazar
Müzayede Saati : 15/30
Müzayede Yeri : Mesa Plaza AVM Eskişehir Yolu 17. km Çayyolu-ANKARA
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
AÞAN CORA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 005
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 007
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 008
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 009
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 010
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 011
IÞIK ÇUHACIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
DEMET BUZCUGÝL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 013
FÜSUN ÜRKÜN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 014
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 015
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 017
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 018
RABÝA ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 020
JEAN GUINEY IGITYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 021
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 1800 TL ) TL

Lot : 022
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 023
ALEXANDER PROKOPENKO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 024
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 025
DENIS SHOLOKHOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 026
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 027
SERAP DEMÝRAÐ
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 028
PLAMEN KOSTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
GUSTAVE BELLUSCHI
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 030
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 031
MÜMÝN CANDAÞ
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 032
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 033
AHMET YEÞÝL
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 034
YUSUF TARIM
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 035
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 036
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 037
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 038
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 039
FAHÝR AKSOY
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 040
OSADA VYACHESLAV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 041
SERGEY ARKHIPOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 042
NURAN ERBÜK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 043
EKREM KAHRAMAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 044
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 045
ALEXEI SHCHEGLOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 046
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 047
GÜLSEREN SÖNMEZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 049
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 050
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 051
ORHAN ZAFER
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 052
NINO D AMORE
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 053
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 054
MÜNÝP ÖZBEN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 055
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 056
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 057
ÝSMET ÇAVUÞOÐLU
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 058
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 059
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 060
SERGEY LITWYAKOW
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 061
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 062
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 063
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 064
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 065
ENGÝN ASLAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 066
FÝKRET ÖZTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
ANTONIO IANNICELLI
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 069
MEHMET ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 070
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 071
ELA CÝN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 073
ELENA DOBEL
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 074
SENDER PETR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 075
HASAN PEKMEZCÝ
Fiyatı : ( 2600 TL ) TL

Lot : 076
VAGIF ÝBRAHÝM
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 077
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 078
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 079
RAMÝZ AYDIN
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 080
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 450 TL ) TL

Lot : 081
GÜLER AKALAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 083
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 084
ALEXANDR FOMÝN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 085
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 086
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 087
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 088
MEHMET HACIFETTAHOÐLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 089
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 090
UÐUR ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 091
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 092
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 093
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 094
NURGÜL FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 095
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : 150 TL

Lot : 096
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 097
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 098
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 099
VEDAT HAZNECÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 100
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1354491

  Paylaş