Müzayede Tarihi : 28 Nisan 2013 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Mesa Plaza AVM Eskişehir Yolu 17. km Çayyolu-ANKARA
Paylaş

Lot : 001
BESMELE
Fiyatı : ( 1700 TL ) TL

Lot : 002
FOTOÐRAF ALBÜMÜ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
FOTOÐRAF ALBÜMÜ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 004
BÝBLO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 005
BÝBLO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 006
BÝBLO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 007
BÝBLO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 008
BÝBLO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 009
BÝBLO
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 010
BÝBLO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 011
SADETTÝN ÇULHAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 012
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 013
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 014
HAYDAR ÝMZALI
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 015
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 016
GÜMÜÞ TAKIM
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 017
GÜMÜS GECE CANTASI
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 018
FÝLDÝÞÝ DÝKÝÞ SETÝ
Fiyatı : ( 650 TL ) TL

Lot : 019
GÖZLÜK
Fiyatı : ( 550 TL ) TL

Lot : 020
BAÐ GÖZLÜK
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 021
ÞÖMÝNE SETÝ
Fiyatı : ( 2400 TL ) TL

Lot : 022
MASA SAATÝ
Fiyatı : ( 350 TL ) TL

Lot : 023
KOLYE SAAT
Fiyatı : ( 2400 TL ) TL

Lot : 024
MASA SAATÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 025
CEP SAATÝ
Fiyatı : ( 450 TL ) TL

Lot : 026
BRAÝN HARVEY
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 027
YUSUF TARIM
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 028
SENDER PETR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 029
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 030
NUSRET ORÇAN
Fiyatı : ( 1300 TL ) TL

Lot : 031
KAMA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 032
BAÐ BIÇAÐI TAKIMI
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 033
BUHURDAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 034
SÜRMEDAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 035
NARGÝLE ÞÝÞESÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 036
PARFÜM ÞÝÞESÝ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 037
BUZLUK VE BARDAK TAKIMI
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 038
LÝKÖR ÞÝÞESÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 039
LÝKÖR TAKIMI
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 040
MÜCEVHER KUTUSU
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 041
VALENTÝNE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
NÜZHET ÝSLÝMYELÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 043
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 044
GÝOVANNÝ FABBRÝS
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 045
GOBLEN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 046
MÝNYATÜRLÜ ÇÝNÝ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 047
MERMERLÝ KOMÝDÝN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 048
CEVÝZ AYNALI KOMODÝN
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 049
CAY MASASI
Fiyatı : ( 2400 TL ) TL

Lot : 050
MAKYAJ MASASI
Fiyatı : ( 1800 TL ) TL

Lot : 051
YAZI TAKIMI
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 052
TERAZÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 053
PAPAÐAN FÝGÜRLÜ BÝBLO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 054
KUÞ FÝGÜRLÜ BÝBLO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 055
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 1400 TL ) TL

Lot : 056
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 058
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
EÞREF ÜREN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 060
CELAL UZMEN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 061
ÇÝFT KARAF
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 062
ÇÝFT GAZ LAMBASI
Fiyatı : ( 2600 TL ) TL

Lot : 063
KARAF
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 064
CENTERPIECE
Fiyatı : ( 2200 TL ) TL

Lot : 065
ÇAY TAKIMI
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 066
OPERA DÜRBÜNÜ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 067
PUSULA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 068
METRE
Fiyatı : ( 120 TL ) TL

Lot : 069
KAHVE DEÐÝRMENÝ
Fiyatı : ( 120 TL ) TL

Lot : 070
AÐIZLIK
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 071
A E BRADLEY
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 072
TUNCAY BETÝL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 073
TURGUT AKAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 074
ÜNSAL TOKER
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 075
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 076
KÖPEK FÝGÜRLÜ BÝBLO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 077
AVCI KÖPEÐÝ FÝGÜRLÜ BÝBLO
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 078
BÝBLO
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 079
ÇOCUK FÝGÜRLÜ BÝBLO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 080
ÇOCUK FÝGÜRLÜ BÝBLO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 081
SENDER PETR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 082
NESET FAHÝR YAZLIK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 083
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 084
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 085
PUDRÝYER
Fiyatı : ( 450 TL ) TL

Lot : 086
PUDRÝYER
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 087
DUVAR TABAÐI
Fiyatı : ( 120 TL ) TL

Lot : 088
BAKIR TABAK
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 089
ÇÝFT SERVÝS TABAÐI
Fiyatı : ( 1600 TL ) TL

Lot : 090
LOKUMLUK
Fiyatı : ( 1700 TL ) TL

Lot : 091
DOKTOR ÇANTASI
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 092
SEKER KESME ALETÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 093
MÝNYON LOKUMLUK
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 094
SERAMÝK ÇÝÇEK SULAMA KABI
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 095
SENDER PETR
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 096
VLASENKO VYACHESLAV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 097
KAPI KÝLÝDÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 098
KAPI TOKMAÐI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 099
ÇÝFT KADIN FÝGÜRLÜ HEYKEL
Fiyatı : ( 3200 TL ) TL

Lot : 100
ÇÝFT HEYKEL KAÝDESÝ
Fiyatı : ( 1800 TL ) TL

Lot : 101
VAZO
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 102
ÇÝFT FÝGÜR
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 103
JARDÝNÝERE TAKIMI
Fiyatı : ( 1800 TL ) TL

Lot : 104
ÇÝFT ABAJUR
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 105
LOKUMLUK
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 106
MUHSÝN DEMÝREL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 107
ERCAN GÜLTEKÝN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 108
KARTVÝZÝT CÜZDANI
Fiyatı : ( 350 TL ) TL

Lot : 109
ÇORBALIK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355642

  Paylaş