Müzayede Tarihi : 30 Eylül 2012 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 50 TL ) TL

Lot : 002
Haluk Evitan
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 003
Ayten Taþpýnar
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
Suna Gümüþsuyu
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
Tony Swann
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 006
Asiye Aytan
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
Alfred Miraþhi Milot
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
Orhan Zafer
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 009
Orhan Gürel
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 010
Aþan Cora
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 011
T.Allom
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
Hüseyin Sartaþ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 013
Hollanda Ekolü
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 014
Aliye Tirkeþ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 015
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
Neþe Çallý
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 017
Emel Yalýn
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 018
Haluk Evitan
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 019
Reva Kabael
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
Akdoðan Topaçlýoðlu
Fiyatı : ( 950 TL ) TL

Lot : 021
Cemal Güvenç
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
Hat; Ali Hüsrevoðlu
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 023
Hüseyin Macar
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
Natalia Soylu
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 025
Sabri Akça
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 026
Vedat Örs
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
Semiyanof
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 028
Ýngiliz Ressam
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
Ýsfendiyar Haydar
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 030
Neþe Üçer
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 031
Orhan Gürel
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
Ela Cin
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 033
Filiz Onat
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
Tony Swann
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 035
Saadet Gözde
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 036
Þadan Dinçel
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 037
Hüseyin Sartaþ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
Atatürk Portresi
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 039
Veysel Akkuþ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 040
Yulia Khrystenko
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 041
Muzo Ýmzalý
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 042
Füsun Ürkün
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 043
Ahmet Zeki Yavaþ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 044
F. Miller
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 045
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 046
Jacgues Desplanches
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 047
Akdoðan Topaçlýoðlu
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 048
Nusret Dökmeci
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 049
Asiye Aytan
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
Valentine Rekunenko
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 051
Haluk Evitan
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 052
Derya Özen
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 053
Ayla Narlý
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 054
Ekrem Kadak
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 055
Þehriyar Cem
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 056
Kamer Önder
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 057
Remzi taþkýran
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 058
Remzi Taþkýran
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 059
Handan Topçu
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 060
Haluk Evitan
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 061
Gülay Baran
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 062
Faruk Öz
Fiyatı : ( 350 TL ) TL

Lot : 063
Ýrina Rogava
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 064
Cevdet Batur
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 065
Jean Jacques Duverger
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 066
Kayhan Aybatlý
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 067
Gurbanov
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 068
Teymur Aðalýoðlu
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 069
Selim Güventürk
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 070
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 071
Erdoðan Seçil
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 072
Ender Dandul
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 073
N. Seydi Ferrahoðlu
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 074
Vahap Demirbaþ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
Nick Merdenyan
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 076
Nezafet Özlütürk
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 077
Hikmet Çetinkaya
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 078
Hüseyin Sartaþ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 079
Veysel Akkuþ
Fiyatı : ( 350 TL ) TL

Lot : 080
Veysel Akkuþ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 081
TB imzalý
Fiyatı : ( 1700 TL ) TL

Lot : 082
Hüseyin Yüce
Fiyatı : ( 3250 TL ) TL

Lot : 083
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 50 TL ) TL

Lot : 084
Tuncay Þevketoðlu
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 085
Süleyman Karakul
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 086
Gravür Harita
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 087
Saadet Gözde
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 088
Fatih Urunç
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 089
Vahap Demirbaþ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 090
Cevdet Batur
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 091
Jean Jacques Duverger
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 092
Nusret Dökmeci
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 093
Fahrettin Baykal
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 094
Haluk Evitan
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 095
Osman Zeki Oral
Fiyatı : ( 4500 TL ) TL

Lot : 096
Remzi Taþkýran
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 097
Remzi Taþkýran
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 098
Ýmza okunamadý
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 099
Yakup Cem
Fiyatı : ( 2750 TL ) TL

Lot : 100
Tuba Yaðdý
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 101
Alfred Miraþhi Milot
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 102
Orhan Gürel
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 103
Ýsmail Yalçýn
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 104
Larisa Udodenko
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 105
Ýrina Rogava
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 106
Nuran Erbük
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 107
Füsun Ürkün
Fiyatı : ( 1250 TL ) TL

Lot : 108
F. Hamuraru
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 109
A.E. Bradley
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 110
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 111
Cemal Güvenç
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 112
Uður Yayla
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 113
Faruk Öz
Fiyatı : ( 350 TL ) TL

Lot : 114
Hikmet Çetinkaya
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 115
Sabri Akça
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 116
Vedat Örs
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 117
Teymur Aðalýoðlu
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 118
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 119
Christo Yotov (Yoto)
Fiyatı : ( 4250 TL ) TL

Lot : 120
Ahmedov Tariel
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 121
Nusret Dökmeci
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 122
Salvatore Rodriguez
Fiyatı : ( 1250 TL ) TL

Lot : 123
Saim Dursun
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 124
Orhan Gürel
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 125
Mihail Lipovschii
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 126
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 127
Bob Warren
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 128
Filiz Onat
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 129
Haluk Evitan
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 130
Cevdet Batur
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 131
Rus Ekolü
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 132
Hüseyin Sartaþ
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 133
Hat; Osman Yýlmazel
Fiyatı : ( 900 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1354480

  Paylaş