Müzayede Tarihi : 26 Temmuz 2017 Çarşamba
Müzayede Saati : 19:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
MEHMET TURAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 006
AHMET BURAK HALICI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 007
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 008
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 009
SERAP DEMÝRAÐ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 010
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 012
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 015
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 016
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 017
VLADIMIR CHERKASHIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
YAVUZ BOZKURT
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 021
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 023
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 024
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 026
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 027
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 030
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 031
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 032
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 033
AÝDA ARGHAVANÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
MUSTAFA ÇETÝN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 036
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 038
LEYLA YÜKSEL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 039
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 040
SENDER PETR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 041
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 042
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 043
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 044
ORHAN ZAFER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 045
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 046
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 047
NATALIA SOYLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 049
VADIM POLAJAEV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 050
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 051
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 052
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 054
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 056
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 060
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
MEHMET TURAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 062
GENNADÝÝ KAVTARADZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
OLEG POBEREZHNYÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 150 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1354511

  Paylaş