Müzayede Tarihi : 13 Mayıs 2018 Pazar
Müzayede Saati : 17:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 002
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 003
CÜNEYT SÜER
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 004
NÝHAT TANDOÐAN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 005
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 006
FiKRET OTYAM
Fiyatı : ( 10000 TL ) TL

Lot : 007
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 008
TUNÇ TANIÞIK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 009
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 010
FAHRETTÝN BAYKAL
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 011
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 012
UÐUR YAYLA
Fiyatı : ( 7000 TL ) TL

Lot : 013
HÜSEYÝN YÜCE
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 014
ÞEREF BÝGALI
Fiyatı : ( 6500 TL ) TL

Lot : 015
HAKAN ESMER
Fiyatı : ( 9000TL ) TL

Lot : 016
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 017
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 018
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 019
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 020
ORHAN UMUT
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 021
YAKUP CEM
Fiyatı : ( 50000 TL ) TL

Lot : 022
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 023
BARIÞ CÝHANOÐLU
Fiyatı : ( 7000 TL ) TL

Lot : 024
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 9000TL ) TL

Lot : 025
HAYATÝ MÝSMAN
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 026
HABÝP AYDOÐDU
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 027
NICHOLAS LUGOVENKO
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 028
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 029
NURETTÝN AKKAYA
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 030
ALP BARTU
Fiyatı : ( 1700 TL ) TL

Lot : 031
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 032
AYLÝN GÜLER
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 033
ZEKÝ SERBEST
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 034
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 035
HiKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 036
YALÇIN GÖKÇEBAÐ
Fiyatı : ( 12000 TL ) TL

Lot : 037
EÞREF ÜREN
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 038
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 039
MEHMET BAÞBUÐ
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 040
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 041
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 40000 TL ) TL

Lot : 042
VEYSEL ACAR
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 043
HABÝP AYDOÐDU
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 044
LÜTFÜ GÜNAY
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 045
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 046
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 047
ORHAN ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 048
DOÐAN AKÇA
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 049
YUSUF TOPRAK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 050
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 051
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 7000 TL ) TL

Lot : 052
EKREM KADAK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 053
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 054
ENGÝN KORKMAZ
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 055
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 056
HAYDAR EKiNEK
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 057
SÖBÜTAY ÖZER
Fiyatı : ( 7500 TL ) TL

Lot : 058
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 059
AHMEDOV TARÝEL
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 060
ADÝL OCAK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 061
FÝKRET OTYAM
Fiyatı : ( 10000 TL ) TL

Lot : 062
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 063
OKSANA VAZIIANOVA
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 064
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 065
GÜLAY YÜKSEL
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 066
ONUR UTKU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 067
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 9000TL ) TL

Lot : 068
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 069
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 070
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 071
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 072
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 073
SERA UZEL
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 074
EÞREF ÜREN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 075
AHMET MUHTEREM OMA
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 076
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 077
SÜLEYMAN KARAKUL
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 078
YUSUF ÇÖLOÐLU
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 079
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 080
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 081
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 7000 TL ) TL

Lot : 082
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 083
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 084
SÖBÜTAY ÖZER
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 085
BEHRUZ KUUL
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 086
ALP BARTU
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 087
TUNÇ TANIÞIK
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 088
ZAHÝT BÜYÜKÝÞLEYEN
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 089
NEVZAT AKORAL
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 090
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 091
ASIM YÜCESOY
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 092
OSMAN AKBAY
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 093
ADÝL DOÐANÇAY
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 094
ARSLAN GÜNDAÞ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 095
ALEKSEY VAZIIANOV
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 096
ASKEROV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 097
MUSTAFA ÖZDEMÝR
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 098
TURGUT ATALAY
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 099
NADÝDE AKDENÝZ
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 100
FÜSUN ÜRKÜN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1074521

  Paylaş